Yoga Nedir?

Yoga Sanskrit dilinde “yuj” kelimesinden türemiş bir kelimedir, anlamı “birleşme,birlik” demektir.

Akıl, beden ve ruhu da içine alarak bütünsel bir yaşam felsefesi sunar. Bu amaca ulaşabilmek için, kişinin kendi yaşamında “beceri” geliştirmesi gereklidir.

Büyük bir Hint düşünürü olan Şri Aurobindo ‘ya göre, yoga fiziksel, cansal, akılsal,zihinsel ve spiritüel seviyelerde uyur haldeki potansiyeli geliştirmek için kişinin kendisini mükemmelleştirme çabasıdır. Şuurumuzu geliştirmekte alabileceğimiz en temel adım akıl üzerinde hakimiyet sağlamaktır.

Patanjali’ ye göre Asana, ekseriyette fiziksel hareketten daha çok zihinsel ve ruhani iyilik ile alakalı olan yoganın sekiz mertebesinden sadece biridir. Ancak, Batı’da asana ve yoga kelimeleri genelde karıştırılmaktadır. Aynı şekilde, Batı’da  Yoga deyiminde de bir karışıklık vardır. Yoga Güneş’in (Ha) ve Ayın (Tha) yogası demektir, bu demektir ki, Yoga kişinin iç enerji sisteminin sol ve sağ taraflarını (veya modern bilimsel anlamda sol ve sağ sempatik sinir sistemlerini) dengeler.

Patanjali ‘ye göre yoganın sekiz mertebesi vardır ve bunların en önemlisi, kişinin ruhaniyetinin içinde yerleşmesi demek olan Ishwara Prahnidhana’dır.

Bu konumda kişi içinde ve dışında bütünleşir, sürekli mutluluk ve neşe içinde yaşar; yoganın asıl amacı da budur. Bu konum Kundalini adı verilen içimizdeki ruhani enerjinin uyanması ile gerçekleşir ve bu, geleneksel olarak, Öğretmenin (Guru), öğrencisine seneler boyunca yaptırdığı yoğun ve zorlu uygulamalar vasıtasıyla olurdu..

Dolayısıyla, Aydınlanma adı verilen bu uyanışı çok az insan başarabilirdi.

Yoganın tüm teknikleri kişiyi farklı yollarla aynı amaca doğru yürütür.

 

Patanjali

 

Patanjali M.Ö 200 senesinde yaşadığı varsayılan, ama çok daha öncelerde, 14000 sene evvel yaşadığını kanıtlayan bazı delillerin de bulunduğu Hint asıllı bir bilgedir. Yoga Sutra tezi ile yoga uygulamasını tertip etmiştir. Patanjali’nin Yoga Sutra’sına göre, yogada 8 mertebe vardır:

Patanjali yogayı “aklın bilimi” olarak tanımlamakta, aklı, arzuları, strese olan tepkiyi kontrol etmede yoganın bize yardım edeceğini anlatmaktadır.

Akla hakimiyetin iki yönü vardır.

  1. kişinin dikkatini istediği konuya veya nesneye verebilmesi yeteneği
  2. Kişinin aklını idare gücüyle istediği zaman sessizleştirebilmesi yeteneği

1. Yama: Başkaları ile ahlaki davranışı gösteren beş değer:

 

Ahimsa: Şiddetten kaçınma, barışçılık *(duyarlılık)

Satya: Açıksözlülük *(dürüstlük)

Asteya: Çalmamak, hırsızlık yapmamak *(açıklık)

Brahmacharya: Şehvetli ve ihtiraslı olmamak *(içtenlik)

Aparigraha: Açgözlü ve hırslı olmamak *(çömertlik)

 

2. Niyama: Kendinle ahlaki davranışı gösteren beş değer:

 

Saucha: Saflık, temizlik *(sahicilik)

Santos(h)a: Tatminkarlık *( güven)

Tapas: Yerleşik ve sürdürülen uygulama *(tutku)

Svadhyaya: İç yüzleşme, kendi kendini inceleme *(kendini bilmek ya da farkındalığın kendisi)

Isvara pranidhana: Tanrı’ya teslimiyet * (eylemin kaynağına, eylemin doğasına yakınlık. Ya da tek bir kelimeyle kendiliğindenlik / spontanlık)

*** Godfrey Devereux Yorumu’dur.

3. Asana: Yoga duruşlarının uygulanması

 

4. Pranayama: Nefes alma egzersizleri

 

5. Pratyahara: Hislerden, duygulardan kurtulma, bu; dış dünyanın, kişiyi iç dünyasından uzaklaştırmaması demektir.

 

6. Dharana: Konsantrasyon, yani dış ve iç dünyanın oyalamalarına izin vermeden, zihni bir şeyin üzerinde toplayabilmek.

7. Dhyana: Meditasyon. Dharana’nın oluşması ile, dikkat artık sadece birşeyin üzerinde odaklanmayıp herşeyi içine alır.

 

8. Samadhi: Mutluluk. Dhyana’nın oluşması ile kişi meditasyon sayesinde olağan sınırlarının çok ötesine geçer. Özben evrenle bütünleşir. Bazen bu aydınlanma olarak tercüme edilir.

Bir yanıt yazın