Bhujangasana (Kobra Pozu) & Cobra Pose

Bhujangasana (Kobra Pozu)

? Alnınız yere değecek şekilde yüz üstü yere uzanın
? Kollarınız omuzlarınızın altında olsun
? Bacaklar birbirine yapışık olarak arkaya doğru uzatın
? Ellerinizi yere basın, ayaklarınızın üst kısmı aşağıya gelecek şekilde tutun
? Nefes alın ve ileri doğru bakın
? Göğsünüzü, sırtın üst kısmı, ön kaburgalarınızın arasındaki bölgeyi esnetin
? Pelvis yerde kalmalı
? Beliniz ve kuyruksokumu kemiğiniz gövdenin kısmından ileri uzamalı

Dikkat
? Belinizde herhangi bir bası hissederseniz, kollarınız ile çok yukarı gittiniz demektir.
? Hamilelere önerilmez
? Sırt incinmeleri, karpal tünel sendromu, başağrısı varsa uygulanmamalı.

Versiyonlardan size uygun olanı seçin.


Faydaları

? Vücudun ön kısmını esnetir
? Omurgayı ve sırt kaslarını güçlendirir ve sırt ağrısını geçirir
? Vücut arkası organları sıkıştırır, yumuşatır ve uyarır
? Sırt ağrısını hafifletir
? Uzman bir yoga eğitmeni eşliğinde yapıldığında Siyatik ve Disk kaymasını iyileştirebilir.

Esneklik, Hareketlilik, Nefes alma yeteneklerini geliştirir.

Ağrı hissederseniz pozdan çıkın, herhangi bir rahatsızlığınız var ise doktorunuza danışmadan yapmayınız ?

 

 

 

 

 

 Bhujangasana (Cobra pose)
· ? Lie face down in the shape of touching your forehead on the floor.
· ? Keep your arms below your shoulder.
· ? Stretch your legs backward as attaching each other.
· ? Step your hands on the floor; keep your feet in the shape of upper side down.
· ? Breath in and look ahead.
· ?. Yawn (stretch) your chest, upper part of the back, the area between your front ribs.
· ? Your pelvis should stay on the floor.
· ? Your waist and tail end bone should reach forward ahead from the part of body.
· ? If you feel any impression on your waist, it means you reach too high.
· ? It is not advised for pregnant.
· ? It should not be practiced if there are back strains, carpal tunnel syndrome or headache.
Benefits:
· ? It stretches front part of the body.
· ? It strengthens the backbone and dorsal muscles and relieves back pains.
· ? It tightens, loosens and warns the organs of back of the body.
· ? It lightens back pain.
· ? It cures sciatica and dislocation of the disc when it is practiced with the supervision of a yoga trainer.
?????????????
If you feel any pains, leave the pose; if you have any discomforts, do not practice before consulting your doctor.

Bir yanıt yazın